Kritikk av arbeidet på M/K Folkvang.

Fra NNFA – Kritikk av arbeidet på M/K Folkvang.
Vi har nylig mottatt tildels berettiget kritikk ang. kvaliteten på vårt arbeide ved Nordnorsk Fartøyvernsenter. Vi er glade for å registrere at det er interesse omkring vår virksomhet, og at faglige konstruktive innspill kommer oss for øre. Vi føler imidlertid behov for å gjøre rede for forholdene fra vår side:

Kritikken gikk i all hovedsak på valgte løsninger, og materialvalg ved utbedring av soppskader på M/K Folkvang. Fartøyet var en fullt operativ båt, som var ferdig restaurert for bare 9 år siden. Folkvang er et spesielt tilfelle, der omfanget var ukjent og dessverre mye mer omfattende enn man kunne ane. I tillegg var finansieringen svært usikker. Vi har prøvd etter beste evne å håndtere tilfellet innenfor rimelighetens grenser, for å få fartøyet operativt så raskt som mulig.

Bildet viser omtalte reparasjoner. Dette, og flere andre som viser områdene er tidligere brukt her i bloggen

Ved slike reparasjonsoppdrag ønsker alle parter, både eier, RA, og vi, at eier skal få mest mulig igjen for midlene de har til rådighet. P.g.a. oppfattet tidspress, eksisterende midler og materialer, samt et ønske om å holde mengden utskiftninger på et minimum, valgte vi å la lenningen og mest mulig fullgod hud stå. Dette medførte at rekkestøttene måtte felles med tapp mot lenning og inn i skutesida og tilstøtende spant. Det ble her benyttet klosser i underkant for å få dette til med eksisterende materialer. Klossene ble limt mellom gammelt og nytt tømmer, samt sikret med halvrundjern spikret til de respektive deler slik det tidligere er gjort på resten av fartøyet. Reparasjonene er lite tiltalende for øyet, og ikke slik vi helst ville utført jobben. De virker sannsynligvis svært klønete for utenforstående, men styrkemessig mener vi løsninga er tilfredsstillende.

Sett fra antikvarisk ståsted er det alltid en vanskelig vurdering om hva som er godt nok innenfor de rammene man opererer under. Vi er som alle andre under press på kostnader, og har tidligere fått kritikk for å skifte ut for mye, – man skal heller ikke forskjønne og forbedre de objektene man restaurerer, det kan for eksempel si at man ikke nødvendigvis skal forbedre dårlige løsninger. På den andre side er det hensyn til kvalitet og sikkerhet som gjelder. I virkeligheten er ikke eldre rekkestøtter laget utelukkende av malmved, ei heller hadde båtbyggeriene alltid bedre trevirke før i tida. Slik sett kan man si at vi har fulgt en sedvane, men det er en grense for alt. I tilfellet Folkvang har vi nok kommet i grenseland.

De fleste jobbene vi har, er større restaureringsarbeider der vi er klar over at arbeidene vil strekke ut i tid, og dermed får bedre mulighet til å skaffe riktige materialer. Vi var ikke forberedt på omfanget og materialbehovet i Folkvangs tilfelle. At materialene som ble brukt til rekkestøtter ikke holdt mål etter idealet, kan vi si oss enige i – og ta til etterretning. Vi mener imidlertid at kvaliteten ikke er dårligere enn på de materialene vi har skiftet ut. Skadene på Folkvang skyldes en type sopp som angriper kjerneved. Kvaliteten på materialene har dermed ikke hatt betydning for skadene. Vi er stadig på leting etter leverandører som kan levere kvalitet til enhver tid. Vi vil på generelt grunnlag stille høyere krav til våre leverandører, samt i større grad vrake og returnere lite tilfredsstillende materialer. Spørsmålet om å opprette en felles materialbank for fartøyvernet med fokus på spesialvirke, er som vi her ser, stadig like aktuell.

I etterkant tar vi også kritikk for at vi ikke stoppet prosessen så snart vi så at tilgjengelige materialer var i grenseland for brukbare. Her burde vi diskutert videre fremgang med Riksantikvaren og hatt enda tettere dialog med eier. Dersom vi da hadde gått inn for å anskaffe mer egnede materialer, ville dette imidlertid forsinket arbeidet betraktelig.

Som nasjonalt fartøyvernsenter har vi et særlig ansvar for å sikre kunnskap og håndverk. Det er derfor viktig at vi holder høy kvalitet på det arbeidet vi utfører, og at fartøyeiere kan være sikre på at deres fartøy blir godt ivaretatt under opphold ved senteret. Kvalitet i denne sammenheng har flere aspekter, som; pris, leveringstid, gode hensiktsmessige løsninger av oppgaver, så vel som håndverk og materialer. Videre kan vi si at vi har en god dialog med Astafjord Kystlag som eier av fartøyet, og at vi sammen vil finne tilfredstillende løsninger for begge parter.

M/K Folkvangs eiere bor bare en svipptur unna fartøyvernsenteret, og er innom rett som det er. Her  fra møte hvor vi diskuterer løsningene og kritikken som kom dagen før.

Vi ble gjort kjent med kritikken via tredjeperson. Vi hadde nok helst sett at denne ble rettet direkte til oss, – gjerne via vårt åpne forum på facebook, slik at både vi og andre interesserte kan lære noe av den. Vi er ikke redde for gode faglige debatter, og vil gjerne tilegne oss så mye kunnskap som mulig og formidle den videre.

Link til original

Dette innlegget ble publisert i Folkvang på NNFA. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.